Zarządzenie Dyrektora

Zachęcamy do zapoznaniem się z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Płużnicy w sprawie czasowego zawieszenia funkcjonowania Przedszkola Gminnego w Płużnicy.

Zarządzenie